Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 10

Δεδομένα
R_1=60\Omega

R_2=30\Omega

I_{o\lambda}=0,3A

Ζητούμενα
α) R_{o\lambda}=?

β) V_{o\lambda}=?

γ) I_1=? I_2=?

α) Αφού οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, η ισοδύναμη αντίσταση είναι:

 \displaystyle R_{o\lambda}=\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}=\frac{60 \cdot30}{60+30}\Omega=\frac{1800}{90}\Omega=20\Omega

Άρα  \boxed{R_{o\lambda}=20\Omega}

β) Η τάση στα άκρα του συστήματος μπορεί να βρεθεί από την ισοδύναμη αντίσταση:

\displaystyle R_{o\lambda}=\frac{V_{o\lambda}}{I_{o\lambda}}

\displaystyle V_{o\lambda}=I_{o\lambda}R_{o\lambda}=0,3A\cdot20\Omega=6V

Αφού οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, η τάση στα άκρα τους είναι ίδια:

\boxed{V_1=V_2= V_{o\lambda}=6V}

γ) Μπορούμε να βρούμε την κάθε ένταση από τους τύπους  R_1=\frac{V_1}{I_1} και  R_2=\frac{V_2}{I_2} αντίστοιχα.

\displaystyle I_1=\frac{V_1}{R_1}=\frac{6V}{60\Omega}=0,1A άρα  \boxed{I_1=0,1A}

\displaystyle I_2=\frac{V_2}{R_2}=\frac{6V}{30\Omega}=0,2A άρα  \boxed{I_2=0,2A}

To I_2 μπορούσαμε να το βρούμε και από το  I_{o\lambda}=I_1+I_2, άρα μπορούμε να κάνουμε μία επαλήθευση:

 I_{o\lambda}=I_1+I_2=0,1A+0,2A=0,3A και επαληθεύθηκε.

Περισσότερες
Ασκήσεις

 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 10
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 7 – Άσκηση 1