Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 7

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

Υπάρχουν διάφορες μορφές που όμως στο μικρόκοσμο ανάγονται σε δύο θεμελιώδεις. Αυτές είναι η ενέργεια και η ενέργεια. Η ενέργεια ποτέ δεν από το μηδέν και ποτέ δεν . Μπορεί να από τη μια μορφή στην άλλη, ή να από ένα σώμα σε άλλο.

 

[wbcr_php_snippet id="9473"]