Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 8

Από το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας, η αρχική μηχανική ενέργεια ισούται με την τελική μηχανική ενέργεια.
Εμηχ,αρχ=Εμηχ,τελ

Αρχικά έχει μόνο Δυναμική ενέργεια:
Εμηχ,αρχ=Uαρχ

Τελικά έχει μόνο Κινητική ενέργεια:
Εμηχ,τελ=Κτελ

Επομένως Κτελ=Uαρχ άρα Κτελ=50J
Όλη η δυναμική ενέργεια του συστήματος τόξο-βέλος μετατρέπεται σε κινητική του βέλους.

[wbcr_php_snippet id="9473"]