Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 7

α)
Η μπάλα φεύγοντας από το χέρι έχει μόνο κινητική ενέργεια, μηδενική βαρυτική δυναμική ενέργεια ως προς το χέρι. Όσο ανεβαίνει η κινητική μειώνεται και μετατρέπεται σε βαρυτική δυναμική. Όταν φτάσει στο ανώτατο σημείο και σταματήσει, έχει μόνο δυναμική ενέργεια και μηδενική κινητική.

β)
Το σύστημα βέλος-τόξο στην αρχή έχει μόνο δυναμική ενέργεια και μηδενική κινητική ενέργεια. Όσο ξεκινάει το βέλος, μειώνεται η δυναμική ενέργεια και αυξάνεται η κινητική ενέργεια του βέλους. Όταν φεύγει από το τόξο, έχει μόνο κινητική ενέργεια το βέλος και μηδενική δυναμική.

γ) Όσο ο αθλητής τρέχει έχει μόνο κινητική ενέργεια. Όταν ακουμπάει το κοντάρι στο έδαφος μειώνεται η κινητική του ενέργεια και μετατρέπεται σε δυναμική του ενέργεια (ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης και βαρυτική δυναμική ενέργεια). Όταν φτάσει στην κορυφή έχει μόνο βαρυτική δυναμική ενέργεια και μηδενική δυναμική ενέργεια.

Ερωτήσεις - Ασκήσεις στο
Β κεφάλαιο 5

 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 9
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 7
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 7
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 18
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 16
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 15
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 14
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 13
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 12
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 11
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 10
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1