Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3

Δεδομένα
m=250kg

h=2,3m

g=10m/s^2

Ζητούμενα
W=?

α) όταν την ανυψώνει με υ:σταθ

β) όταν την κρατάει

γ) όταν την κατεβάζει με υ:σταθ

Και στις τρεις περιπτώσεις η μπάρα ισορροπεί, αφού ο Πύρρος Δήμας α) ανεβάζει τη  μπάρα με σταθερή ταχύτητα β) την κρατά ακίνητη γ) την κατεβάζει με σταθερή ταχύτητα. Με βάση τον 1ο νόμο του Νεύτωνα, θα ισχύει

F_{o\lambda}=0

F=B

F=mg

F=250kg\cdot 10m/s^2=2500N

 

α) Όταν η μπάρα ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα, η δύναμη και η μετατόπιση είναι ομόρροπες, επομένως το έργο θα είναι:

W=F\cdot \Delta x=F\cdot h=2500N\cdot 2,3m=5750J

Άρα \boxed{W=5750J}

 

β) Όταν η μπάρα παραμένει ακίνητη, η μετατόπιση είναι μηδέν, επομένως το έργο θα είναι:

W=F\cdot \Delta x=F\cdot 0=0J

Άρα \boxed{W=0J}

 

γ) Όταν η μπάρα κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα, η δύναμη και η μετατόπιση είναι αντίρροπες, επομένως το έργο θα είναι:

W=-F\cdot \Delta x=-F\cdot h=-2500N\cdot 2,3m=-5750J

Άρα \boxed{W=-5750J}

Σημείωση: Αφού όλες οι μονάδες μέτρησης των δεδομένων είναι στο SI, τα ζητούμενα φυσικά μεγέθη προκύπτουν και αυτά με τις μονάδες μέτρησής τους στο SI.

 

[wbcr_php_snippet id="9473"]