Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2

Δεδομένα
h=4m

W=2800J

g=10m/s^2

Ζητούμενα
m=?

Για να βρούμε τη μάζα πρέπει πρώτα να βρούμε το βάρος, το οποίο θα είναι ίσο με τη δύναμη F του εδάφους στον ορειβάτη, που παράγει έργο 2800J. Αναλυτικά:

W=F\cdot\Delta x

W=F\cdot h

\displaystyle F=\frac{W}{h}

\displaystyle F=\frac{2800J}{4m}=700N

Ο ορειβάτης όσο ανεβαίνει ισορροπεί, άρα με βάση τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα,

F_{o\lambda}=0

B=F

B=700N

Επομένως μπορούμε να υπολογίσουμε και τη μάζα του ορειβάτη από τον τύπο:

B=mg

\displaystyle m=\frac{B}{g}

\displaystyle m=\frac{700N}{10m/s^2}=70kg

Επομένως, \boxed{m=70kg}

Σημείωση: Αφού όλες οι μονάδες μέτρησης των δεδομένων είναι στο SI, τα ζητούμενα φυσικά μεγέθη προκύπτουν και αυτά με τις μονάδες μέτρησής τους στο SI.

[wbcr_php_snippet id="9473"]