Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 11

Δεδομένα
m=20kg

h=100m

g=10m/s^2

Ζητούμενα
α) U_A=?

β) K_B=?

 

α) Η δυναμική ενέργεια για την αρχική θέση Α πάνω στο λόφο είναι

U_A=mgh=20kg\cdot 10 m/s^2 \cdot 100m=20.000J

Άρα η βαρυτική δυναμική του ενέργεια ως προς το ποτάμι είναι \boxed{U_A=20.000J}.

β) Από τη διατήρηση μηχανικής ενέργειας για την αρχική θέση Α πάνω στο λόφο και την τελική θέση Β όταν φτάνει στο ποτάμι ισχύει:

E_{\mu,A}=E_{\mu,B}

U_A+K_A=U_B+K_B

U_A+0=0+K_B

K_B=U_A=20.000J

Άρα η κινητική του ενέργεια όταν φτάνει στην επιφάνεια του ποταμιού είναι και αυτή \boxed{K_B=20.000J}

 

[wbcr_php_snippet id="9473"]