Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1

Δεδομένα
h=12m

m=150kg

g=10m/s^2

Ζητούμενα
W=?

Πρώτα υπολογίζουμε το βάρος Β του ψυγείου:

B=mg=150kg\cdot10m/s^2=1500N

Αφού το ψυγείο ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα, με βάση τον 1ο νόμο του Νεύτωνα, η συνισταμένη των δυνάμεων θα είναι μηδέν και θα πρέπει η δύναμη του σχοινιού του γερανού να είναι ίση με το βάρος:

F_{o\lambda}=0

F=B

\boxed{F=1500N}

Για να βρούμε το έργο της δύναμης F πρέπει να βρούμε πρώτα τη μετατόπιση Δx του ψυγείου. Αφού το ύψος του 4ου πατώματος είναι h=12m, ο κάθε όροφος θα είναι 3m, που σημαίνει ότι η μετατόπιση μέχρι τον τρίτο όροφο θα είναι

\Delta x=3\frac{h}{4}=\frac{3\cdot 12m}{4}=9m

Τέλος το έργο προκύπτει από τον ορισμό του έργου σταθερής δύναμης:

W=F\cdot \Delta s=1500N\cdot 9m=13.500J

Άρα \boxed{W=13.500J}

Ερωτήσεις - Ασκήσεις στο
Β κεφάλαιο 5

 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 9
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 7
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 7
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 18
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 16
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 15
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 14
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 13
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 12
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 11
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 10
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1