Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 7

Στο σχήμα παριστάνονται τρεις θέσεις ενός σιδερένιου κύβου καθώς βυθίζεται μέσα σε δοχείο με νερό.
i. Στη θέση Α να σχεδιαστούν όλες οι δυνάμεις που ασκούνται από το νερό στον κύβο.

Στις επιφάνειες του υγρού ασκούνται δυνάμεις οι οποίες αυξάνονται με το βάθος, όπως φαίνεται στο σχήμα.


ii. Να σχεδιαστούν οι ανώσεις και στις τρεις θέσεις και να συγκριθούν μεταξύ τους.

Η συνισταμένη των δυνάμεων του ερωτήματος i μας δίνει την άνωση η οποία είναι ίδια και στις 3 θέσεις. Η άνωση δεν εξαρτάται από το βάθος.

iii. Στις προτάσεις που ακολουθούν να επιλέξεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α. Όταν αυξάνεται το βάθος του υγρού, η πίεση του υγρού είναι:Β. Όταν αυξάνεται το βάθος του υγρού, η άνωση που ασκεί είναι: