Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 6

Ένα μπαλόνι γεμάτο με αέριο ήλιο ανυψώνεται στον αέρα γιατί: Στις προτάσεις που ακολουθούν επιλέξτε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 

[wbcr_php_snippet id="9473"]