Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 4


Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

→ Σε κάθε σώμα που βυθίζεται μέσα σε υγρό ή αέριο, ασκείται δύναμη της οποίας η διεύθυνση είναι και η φορά προς Η δύναμη αυτή ονομάζεται . Το μέτρο της άνωσης ισούται με το του που εκτοπίζεται από το σώμα.

→ Όταν ένα σώμα επιπλέει στο υγρό, τότε η είναι ίση με το του σώματος.