Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 2

Μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό σου θέλετε να βαδίσετε πάνω σε μια λασπώδη επιφάνεια. Να επιλέξετε τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό.

Ο αδελφός σου επιμένει να τοποθετήσετε φαρδιές σανίδες πάνω στις οποίες να βαδίσετε. Η άποψή του:

 

Η (γ) είναι σωστή επιστημονικά, αφού όσο μεγαλώνει η επιφάνεια, τόσο ελαττώνεται η πίεση. Η (α) είναι ορθή από άποψη λογικής και οικιακής οικονομίας αλλά όχι από επιστημονική άποψη.