Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Εφαρμογή 8

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενο τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

α. Κολυμπάς πιο εύκολα στη θάλασσα από ό,τι στην πισίνα.

β. Μια μικρή σιδερένια σφαίρα βυθίζεται στο νερό, ενώ μια μεγάλη ξύλινη επιπλέει.

γ. Τα υποβρύχια μπορούν να αναδύονται και να καταδύονται στη θάλασσα.

 

Να αιτιολογήσεις την επιλογή σου σε κάθε περίπτωση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

α. Η πυκνότητα του θαλασσινού νερού είναι μεγαλύτερη από του νερου της πισίνας, άρα και η άνωση που ασκεί το θαλασσινό νερό είναι μεγαλύτερη από της πισίνας. Με μεγαλύτερη άνωση είναι πιο εύκολη η κολύμβηση.
β. Δεν έχει σημασία ο όγκος στο αν βυθίζεται ή επιπλέει αλλά μόνο η πυκνότητα. Η ξύλινη έχει μικρότερη πυκνότητα από του νερού οπότε ανεξαρτήτως μεγέθους θα επιπλέει. Η σιδερένια έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από του νερού άρα ανεξαρτήτως μεγέθους θα βυθίζεται.
γ. Τα υποβρύχια μπορούν και αναδύονται και καταδύονται βγάζοντας και βάζοντας νερό μέσα τους. Όταν θέλουν να καταδυθούν μεγαλώνουν την πυκνότητά τους (και το βάρος τους) βάζοντας νερό σε ειδικούς θαλάμους. Όταν θέλουν να αναδυθούν βγάζουν το νερό μικραίνοντας την πυκνότητά τους (και το βάρος τους).