Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 8

bkef4-ask8bkef4-dedomena

Δεδομένα
m=10kg

h=500m

\rho_{\theta}=1020\frac{kg}{m^3}

\rho_{\chi}=1930\frac{kg}{m^3}

g=10\frac{m}{s^2}

Ζητούμενα
α) A=?

β) F=? στο νερό

γ) F=? έξω από το νερό

α) Για να βρούμε την άνωση που ασκείται στο αγαλματίδιο, πρέπει πρώτα να βρούμε τον όγκο του, από τον τύπο της πυκνότητας \rho=\frac{m}{V}:

\displaystyle V=\frac{m}{\rho}=\frac{10kg}{19300}\approx 0,000518m^3

Επομένως

A=\rho_{\theta}gV=1020\frac{kg}{m^3}g 10\frac{m}{s^2}0,000518m^3=5,28N

Επομένως \boxed{A=5,28N}

β) Αφού στο νερό το αγαλματίδιο ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα ισορροπεί, ισχύει

F_{o\lambda}=0

Στο αγαλματίδιο που βρίσκεται στο νερό ασκούνται τρεις δυνάμεις, η δύναμη από το σκοινί F προς τα πάνω, η άνωση A προς τα πάνω και το βάρος B προς τα κάτω.

F=B-A=100N-5,28N=94,72N

Επομένως \boxed{F=94,72N}

γ) Αφού έξω από το νερό το αγαλματίδιο πάλι ισορροπεί, ισχύει

F_{o\lambda}=0

Στο αγαλματίδιο που βρίσκεται έξω από το νερό ασκούνται μόνο δύο δυνάμεις, η δύναμη από το σκοινί F προς τα πάνω και το βάρος B προς τα κάτω.

F=B=100N

Επομένως \boxed{F=100N}

Περισσότερες
Ασκήσεις

 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 11
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 14
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 15
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 16
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 10
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 11
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 12
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 13
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 14
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 15
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 16
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9