Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 5

bkef4-ask5

Δεδομένα
A_1=1500cm^2

A_2=300cm^2

F_1=B=800N

Ζητούμενα
F_2=?

Στο μεγάλο έμβολο θα πρέπει να ασκηθεί δύναμη όσο το βάρος της μηχανής.

F_1=B=800N

Με βάση την αρχή του Pascal, στα δύο έμβολα ασκείται ίδια πίεση p_1=p_2, επομένως

\displaystyle \frac{F_1}{A_1}=\frac{F_2}{A_2}

\displaystyle F_2=\frac{F_1}{A_1}\cdot A_2=\frac{800N}{1500cm^2}\cdot 300cm^2=160N

Πρέπει να ασκήσουμε στο μικρό έμβολο δύναμη \boxed{F_2=160N}.

 

[wbcr_php_snippet id="9473"]