Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 2

bkef4-ask2

Δεδομένα
F=10N

\displaystyle A=0,08mm^2

Ζητούμενα
p=? σε Pa

Μετατρέπουμε πρώτα το εμβαδόν στο SI:

\displaystyle A=0,08mm^2=\frac{0,08m^2}{1.000.000}=0,00000008m^2

Από τον ορισμό της πίεσης γνωρίζουμε ότι p=\frac{F}{A}

\displaystyle p=\frac{F}{A}=\frac{10N}{0,00000008m^2}=125.000.000Pa

Άρα \boxed{p=125.000.000Pa}.

[wbcr_php_snippet id="9473"]