Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 5

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις το γράμμα ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις:
 

(β): Η δράση ασκείται από το σώμα Α στο σώμα Β, ενώ η αντίδραση από το σώμα Β στο σώμα Α. Άρα ασκούνται πάντα σε διαφορετικά σώματα.
(δ): Η μεταβολή της ταχύτητας εξαρτάται από τη μάζα, όχι μόνο από τη δύναμη. Σε σώμα μικρότερης μάζας θα έχει μεγαλύτερη μεταβολή ταχύτητας, ενώ η ίδια δύναμη σε σώμα μεγαλύτερης μάζας θα έχει μικρότερη μεταβολή ταχύτητας.