Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 2

Να επιλέξεις τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό.


Ένα υλικό σημείο ισορροπεί με την επίδραση τριών δυνάμεων όταν: 

Απάντηση

Στην κασετίνα για παράδειγμα ασκούνται 3 δυνάμεις, η F1, F2 και το Βάρος. Η συνισταμένη των F1 και F2 είναι αντίθετη με το βάρος (την τρίτη δύναμη), ώστε η συνισταμένη των 3 δυνάμεων να είναι 0, αφού η κασετίνα ισορροπεί.