Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Εφαρμογή 17

  1. Αν συγκρουτεί ένα φορτηγό με ένα μικρό ΙΧ αυτοκίνητο, ποιο θα ασκήσει μεγαλύτερη δύναμη στο άλλο;
  2. Αν συγκρουτεί ένα φορτηγό με ένα μικρό ΙΧ αυτοκίνητο, σε ποιο θα παρατηρηθεί μεγαλύτερη αλλαγή ταχύτητας; 

ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ

  1. Με βάση τον 3ο νόμο του Νεύτωνα, οι δυνάμεις που ασκούν το φορτηγό στο ΙΧ και το ΙΧ στο φορτηγό είναι δράση – αντίδραση και επομένως έχουν ίσα μέτρα.
  2. Με βάση το 2ο νόμο του Νεύτωνα, η μεταβολή της ταχύτητας εξαρτάται από
    • τη δύναμη που ασκείται στο σώμα και
    • τη μάζα του.

    Αφού η δύνμη που ασκείται και στα δύο είναι ίση, μεγαλύτερη αλλαγή στην ταχύτητα θα έχει το ΙΧ αυτοκίνητο, γιατί έχει μικρότερη μάζα.