Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 6

Δεδομένα
F_1=6N

F_2=8N

Ζητούμενα
F_{o\lambda}=?

διεύθυνση?

Αφού οι δυνάμεις είναι κάθετες, η συνισταμένη θα βρίσκεται από τον τύπο:

F^2_{o\lambda}=F^2_1+F^2_2

Επομένως:

F_{o\lambda}=\sqrt{F^2_1+F^2_2}=\sqrt{6^2+8^2}N=\sqrt{36+64}N=\sqrt{100}N=10N, \boxed{F_{o\lambda}=10N}

Η κατεύθυνση βρίσκεται από τον κανόνα του παραλληλογράμμου:

[wbcr_php_snippet id="9473"]