Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 16

Δεδομένα
B=40N
Ζητούμενα
α) F’=?

β) Αν B_\gamma=10N, F’=?

γ) Αν F_\pi=60N, F’=?

α) Στο παιδί, από επαφή ασκείται η δύναμη από τη ζυγαριά F και από απόσταση το βάρος Β. Αφού το παιδί ισορροπεί, με βάση τον 1ο νόμο του Νεύτωνα θα ισχύει:

F_{o\lambda}=0

F=B (Σχέση 1)

Επομένως F=40N

 

 

Η δύναμη που ασκεί η ζυγαριά στο παιδί F είναι η αντίδραση της δύναμης που ασκεί το παιδί στη ζυγαριά F’. Αφού οι F, F’ είναι δράση – αντίδραση, με βάση τον 3ο νόμο του Νεύτωνα, ισχύει

F'=F (Σχέση 2)

F'=40N

Η ένδειξη της ζυγαριάς θα είναι όσο η δύναμη F’ που της ασκείται από το παιδί, δηλαδή  \boxed{F'=40N}

β) Όταν κρατήσει το γατάκι, το βάρος της γάτας προστίθεται στις δυνάμεις προς τα κάτω, άρα η σχέση 1 γράφεται

F=B+B_\gamma (Σχέση 3)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις 2 και 3, προκύπτει

F'=F=B+B_\gamma=40N+10N=50N

Η ένδειξη της ζυγαριάς θα είναι \boxed{F'=50N}

γ) Όταν ο πατέρας σπρώξει το παιδί προς τα κάτω με δύναμη Fπ, η σχέση 1 γράφεται

F=B+F_\pi (Σχέση 4)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις 2 και 4, προκύπτει

F'=F=B+F_\pi=40N+60N=100N

Η ένδειξη της ζυγαριάς θα είναι \boxed{F'=100N}

 

Περισσότερες
Ασκήσεις

 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 1
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 11
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 14
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 15
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 16
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 10
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 11
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 12
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 13
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 14
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 15
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 16
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9