Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 15

Δεδομένα
B=20N
Ζητούμενα
α) δυνάμεις στο κιβώτιο;

β) Ν’=?

α) Στο κιβώτιο, από επαφή ασκείται η δύναμη από το τραπέζι Ν και από απόσταση το βάρος Β. Αφού το κιβώτιο ισορροπεί, με βάση τον 1ο νόμο του Νεύτωνα θα ισχύει:

F_{o\lambda}=0

N=B

Επομένως \boxed{N=20N}

 

 

β) Η δύναμη Ν ασκείται από το τραπέζι στο κιβώτιο, άρα η αντίδρασή της Ν’ θα ασκείται από το κιβώτιο στο τραπέζι. Με βάση τον 3ο νόμο του Νεύτωνα, θα ισχύει

N=N'

Επομένως \boxed{N'=20N}

 

 

[wbcr_php_snippet id="9473"]