Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 11

Δεδομένα
F_1=125N δεξιά

F_2=50N δεξιά

F_3=100N αριστερά

F_4 αριστερά

Κρίκος ακίνητος

Ζητούμενα
F_4=?

Αφού ο κρίκος παραμένει ακίνητος, με βάση τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, η συνισταμένη των δυνάμεων που του ακούνται είναι μηδέν:

F_{o\lambda}=0

Επομένως, η συνισταμένη των δυνάμεων προς τα δεξιά F_\delta είναι ίση με τη συνισταμένη των δυνάμεων προς τα αριστερά F_\alpha.

F_\delta=F_\alpha

F_1+F_2=F_3+F_4

F_4=F_1+F_2-F_3=125N+50N-100N=75N

Επομένως \boxed{F_4=75N}

[wbcr_php_snippet id="9473"]