Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Άσκηση 1

Δεδομένα
F=12N

\Delta L=3cm

Ζητούμενα
k=?

α) F=20N \Delta L=?

β) \Delta L=10cm F=?

Από το νόμο του Hook γνωρίζουμε ότι η δύναμη είναι ανάλογη με τη μετατόπιση, ή

F=k \cdot \Delta L

Για να συνεχίσω ένας τρόπος είναι να βρω πρώτα τη σταθερά ελατηρίου k:

\displaystyle k =\frac{F}{\Delta L}=\frac{12N}{3cm}=4\frac{N}{cm}

α) Από τη σχέση F=k \cdot \Delta L, η k μένει σταθερή, άρα

\displaystyle \Delta L=\frac{F}{k}=\frac{12N}{4\frac{N}{cm}}=3cm

Επιμηκύνεται \boxed{\Delta L=3cm}

β) Πάλι από F=k \cdot \Delta L, η k μένει σταθερή, άρα

\displaystyle F=k \cdot \Delta L=4\frac{N}{cm} \cdot 10cm=40N

Πρέπει να του ασκηθεί δύναμη \boxed{F=40N}

[wbcr_php_snippet id="9473"]