Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Ερώτηση 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

  1. Η θέση ενός σώματος καθορίζεται σε σχέση με ένα . Φυσικά μεγέθη τα οποία προσδιορίζονται μόνο από έναν αριθμό ονομάζονται . Αντίθετα, τα μεγέθη (όπως η θέση) που ο προσδιορισμός τους εκτός από το απαιτεί και την κατεύθυνση ονομάζονται , συμβολίζονται με ένα και συμφωνούμε το μήκος του να είναι με το του μεγέθους.
  2. Στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή ορίζουμε ως μέση ταχύτητα του μήκους της διαδρομής που διήνυσε το ένα κινητό σε ορισμένο προς το αυτό. Η ταχύτητα είναι μέγεθος και η μονάδα της στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το , δηλαδή ανά Ορίζουμε τη μέση ταχύτητα με βάση τη μετατόπιση ενός κινητού.
    Διανυσματική μέση ταχύτητα = / διάστημα
    Εφόσον η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος, και η μέση ταχύτητα είναι επίσης διανυσματικό μέγεθος, η κατεύθυνσή της συμπίπτει με την κατεύθυνση της .
  3. Σε κάθε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάγραμμα της θέσης σε συνάρτηση με το χρόνο είναι γραμμή και το διάγραμμα της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο είναι μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του .