Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 2

Η ταχύτητα που δείχνει το ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου είναι η ταχύτητα που έχει κάθε στιγμή, άρα είναι η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
Πιο συγκεκριμένα, είναι το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας.