Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Ερώτηση 4

Να συμπληρωθούν οι προτάσεις έτσι ώστε να είναι επιστημονικά ορθές.
Η πυκνότητα ενός υλικού ορίζεται ως το που έχει την του σώματος από αυτό το υλικό και τον του.
Δηλαδή ρ=