Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 6

Δεδομένα
\(m=50g\)
Ζητούμενα
\(V=?\) \(\rho=?\)

Για να βρούμε την πυκνότητα της πέτρας πρέπει να ξέρουμε εκτός από τη μάζα και τον όγκο της. Γι’ αυτό υπολογίζουμε τον όγκο από την εικόνα, αφαιρώντας την αρχική στάθμη από την τελική.

\(V=80ml-60ml=20ml\)

Επομένως, υπολογίζω την πυκνότητα από τον τύπο της.

\(\displaystyle \rho=\frac{m}{V}=\frac{50g}{20ml}=2,5\frac{g}{ml}\)

Άρα \(\boxed{\rho=2.5g/ml}\)