Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 5


Όταν ψάχνουμε τη μάζα, υπολογίζουμε \(m=\rho V\)

Όταν ψάχνουμε την πυκνότητα, υπολογίζουμε \(\rho=\frac{m}{V}\)

Όταν ψάχνουμε τον όγκο, υπολογίζουμε \(V=\frac{m}{\rho}\)

Είδος υλικούΜάζα
(g)
Όγκος
(cm3)
Πυκνότητα
(g/cm3)
Ξύλο1500,7
Γυαλί6024
Χάλυβας208
Πολυστερίνη770
Μόλυβδος45,611,4