Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2

Δεδομένα
t=\frac{1s}{500}
Ζητούμενα
t=? σε μs, ms

Αφού 1s=1.000ms=1.000.000\mu s, θα έχω:

t=\displaystyle \frac{1s}{500}=\frac{1000ms}{500}=2ms

t=\displaystyle \frac{1s}{500}=\frac{1000000\mu s}{500}=2000\mu s

\boxed{t=\frac{1s}{500}=2ms=2000\mu s}

[wbcr_php_snippet id="9473"]