Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 2

Δεδομένα
\(t=\frac{1s}{500}\)
Ζητούμενα
\(t=?\) σε μs, ms

Αφού \(1s=1.000ms=1.000.000\mu s\), θα έχω:

\(t=\displaystyle \frac{1s}{500}=\frac{1000ms}{500}=2ms\) \(t=\displaystyle \frac{1s}{500}=\frac{1000000\mu s}{500}=2000\mu s\) \(\boxed{t=\frac{1s}{500}=2ms=2000\mu s}\)