Φυσική A Γυμνασίου – Παραδείγματα Θερμικής Ισορροπίας

Να επιλέξετε κατάλληλα τα κενά ώστε να περιγράφουν ορθά τα παρακάτω παραδείγματα θερμικής ισορροπίας

  • Παγάκι σε αναψυκτικό
  • Όταν το κρύο παγάκι μπει στο ζεστό αναψυκτικό, μεταφέρεται από το στο με αποτέλεσμα το αναψυκτικό να και το παγάκι να και να λιώνει. Αυτό συμβαίνει μέχρι τα δύο σώματα να αποκτήσουν ίδια και λέμε ότι βρίσκονται σε .

  • Τσάι σε κρύο δωμάτιο
  • Όταν έχουμε ένα ζεστό τσάι σε ένα δωμάτιο, μεταφέρεται από το στο με αποτέλεσμα το τσάι να . Αυτό συμβαίνει μέχρι το τσάι να αποκτήσει την ίδια με το δωμάτιο και τότε λέμε ότι βρίσκονται σε .

  • Ζεστό χέρι σε κρύο πόμολο
  • Όταν το ζεστό χέρι μας πιάνει ένα κρύο πόμολο, μεταφέρεται από το στο με αποτέλεσμα το χέρι μας τοπικά να και το πόμολο να . Αυτό συμβαίνει μέχρι τα δύο σώματα να αποκτήσουν ίδια και λέμε ότι βρίσκονται σε .