Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση πυκνότητας στερεού 2

Εργαστηριακή άσκηση 4

Πραγματοποιούμε το πείραμα της εργαστηριακής άσκησης 4 του Εργαστηριακού Οδηγού της Β Γυμνασίου. Μετράμε τη μάζα μίας πέτρας και τη βρίσκουμε 50γραμμάρια. Τη βυθίζουμε στο ογκομετρικό δοχείο της εικόνας. Μπορείτε να υπολογίσετε την πυκνότητα του αντικειμένου;

Λύση

Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα ενός στερεού, πρέπει πρώτα να βρούμε τον όγκο του. Αφαιρούμε την τελική μείον την αρχική στάθμη, όπως ξέρουμε για τη μέτρηση όγκου στερεού και βρίσκουμε:

V=80ml-60ml=20ml

Γνωρίζοντας τη μάζα και τον όγκο της πέτρας, υπολογίζουμε την πυκνότητα από τον τύπο της:

\displaystyle \rho=\frac{m}{V}=\frac{50g}{20ml}=2,5\frac{g}{ml}

Άρα η πυκνότητα της πέτρας είναι 2,5g/ml.