Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση πυκνότητας στερεού

Εργαστηριακή άσκηση 4

Πραγματοποιούμε το πείραμα της εργαστηριακής άσκησης 4 του Εργαστηριακού Οδηγού της Β Γυμνασίου. Μετράμε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου και τη βρίσκουμε 7,2γραμμάρια. Το βυθίζουμε στον ογκομετρικό κύλινδρο της εικόνας, που μετράει σε ml. Μπορείτε να υπολογίσετε την πυκνότητα του αντικειμένου και να βρείτε από τι υλικό είναι;

ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Υλικό Πυκνότητα (g/ml)
Φελλός 0,25
Οινόπνευμα 0,8
Ελαιόλαδο 0,9
Πάγος 0,92
Νερό 1
Τσιμέντο 2,4
Αλουμίνιο 2,7
Σίδηρος 7,8
Μόλυβδος 11,30
Υδράργυρος 13,6
Χρυσός 19,3

Λύση

Για να υπολογίσουμε την πυκνότητα ενός στερεού, πρέπει πρώτα να βρούμε τον όγκο του. Αφαιρούμε την τελική μείον την αρχική στάθμη, όπως ξέρουμε για τη μέτρηση όγκου στερεού και βρίσκουμε:

V=23ml-20ml=3ml

Γνωρίζοντας τη μάζα και τον όγκο του στερεού, υπολογίζουμε την πυκνότητα από τον τύπο της:

\displaystyle \rho=\frac{m}{V}=\frac{7,2g}{3ml}=2,4\frac{g}{ml}

Άρα η πυκνότητα του σώματος είναι 2,4g/ml. Ανατρέχουμε στον πίνακα πυκνότητας υλικών και βλέπουμε ότι το αντικείμενο είναι από τσιμέντο.