Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση πυκνότητας υγρού

Εργαστηριακή άσκηση 3

Πραγματοποιούμε το πείραμα της εργαστηριακής άσκησης 3 του Εργαστηριακού Οδηγού της Β Γυμνασίου. Μετράμε τη μάζα ενός άδειου ογκομετρικού 100ml και τη βρίσκουμε 50γραμμάρια. Μετά το γεμίζουμε μέχρι τα 100ml με νερό και ξαναμετράμε τη μάζα και τη βρίσκουμε 150γραμμάρια. Πόση είναι η πυκνότητα του νερού;

Μέτρηση μάζας υγρού

Λύση

Για να υπολογίσουμε τη μάζα του υγρού, πρέπει να αφαιρέσουμε τη μάζα του άδειου ογκομετρικού από τη μάζα του γεμάτου με υγρό ογκομετρικού. Επομένως

m=150g-50g=100g

Ξέροντας τη μάζα (100g) και τον όγκο (100ml) μπορούμε να υπολογίσουμε την πυκνότητα από τον τύπο:

\rho=\frac{m}{V}=\frac{100g}{100ml}=1\frac{g}{ml}

Επομένως η πυκνότητα του νερού είναι 1g/ml.