Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση όγκου στερεού

Πείραμα 1

Υπολογίστε τον όγκο της παρακάτω πέτρας.

Στο πείραμα 2, στην εργαστηριακή άσκηση 2 του Εργαστηριακού Οδηγού Β  Γυμνασίου, βυθίσαμε σε ογκομετρικό κύλινδρο την πέτρα και την πλαστελίνη των διπλανών σχημάτων.  Στο σχήμα φαίνεται η στάθμη πριν και αφού τα βυθίσουμε. Να υπολογίσετε τον όγκο του κάθε σώματος.

 

Λύση

Πέτρα: Για να υπολογίσουμε τον όγκο της πέτρας, αφαιρούμε τον όγκο του υγρού χωρίς την πέτρα από τον όγκο του υγρού με την πέτρα:

V=80ml-60ml=20ml

Ο όγκος της πέτρας είναι 20ml.

Πλαστελίνη: Για να υπολογίσουμε τον όγκο της πλαστελίνης, αφαιρούμε τον όγκο του υγρού χωρίς την πλαστελίνη από τον όγκο του υγρού με την πλαστελίνη:

V=23ml-20ml=3ml

Ο όγκος της πλαστελίνης είναι 3ml.