Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση όγκου υγρού

Πείραμα 1

Στο πείραμα 1, στην εργαστηριακή άσκηση 2 του Εργαστηριακού Οδηγού Β  Γυμνασίου, βάλαμε τα υγρά από τρία δοχεία στους διπλανούς κυλίνδρους διαφορετικής χωρητικότητας. Να μετρήσετε τον όγκο του κάθε υγρού .

Λύση

Κίτρινο υγρό: Για να διαβάσουμε τη στάθμη, εάν η επιφάνεια είναι καμπύλη, παρατηρούμε πού βρίσκεται το χαμηλότερο μέρος της επιφάνειας. Η κάθε μικρή γραμμή του ογκομετρικού είναι 1ml, άρα ο όγκος του κίτρινου υγρού είναι 43ml.

Πράσινο υγρό: Η κάθε μικρή γραμμή του ογκομετρικού είναι 0,2ml, άρα ο όγκος του πράσινου υγρού είναι 7,2ml. (Από όσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι μία γραμμούλα πάνω από τα 7ml)

Κόκκινο υγρό: Η κάθε μικρή γραμμή του ογκομετρικού είναι 0,5ml, άρα ο όγκος του κόκκινου υγρού είναι 21ml.