Φυσική Α Γυμνασίου – Υπολογισμός άγνωστης μάζας από διάγραμμα

Πείραμα 3

Πραγματοποιήσαμε το πείραμα 2, στο Φύλλο Εργασίας 3 της Φυσικής Α Γυμνασίου και πήραμε το διπλανό διάγραμμα.

Από το διάγραμμα να υπολογίσετε τη μάζα ενός άγνωστου αντικειμένου που προκαλεί επιμήκυνση 2εκατοστά.

Διάγραμμα Φύλλο εργασίας3

Λύση

Στον κατακόρυφο άξονα είναι σημειωμένη η επιμήκυνση, επομένως βρίσκουμε την επιμήκυνση 2 εκατοστά και βλέπουμε σε ποιά τιμή μάζας αντιστοιχεί. Όπως βλέπουμε, αντιστοιχεί στην τιμή 40g.

Πείραμα 2 Φύλλο εργασίας 3

Άρα το αντικείμενο έχει μάζα 40g.

Αυτό μας απαντάει λοιπόν στο εξής ερώτημα: Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;

Η σχεδίαση διαγραμμάτων είναι χρήσιμη γιατί αν γνωρίζουμε την τιμή του ενός από τα μεγέθη που αναπαρίστανται, βρίσκουμε και την τιμή του άλλου.