Φυσική Α Γυμνασίου – Σχεδίαση διαγράμματος μάζας – επιμήκυνσης

Πείραμα 2

Πραγματοποιείτε το πείραμα 2, στο Φύλλο Εργασίας 3 της Φυσικής Α Γυμνασίου: τοποθετείτε διαδοχικά μάζες στο ελατήριο, μετράτε τις επιμηκύνσεις του ελατηρίου και τις σημειώνετε στο διπλανό πίνακα.

Να σχεδιάσετε με τις τιμές του πίνακα ένα διάγραμμα μάζας – επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.

ΜΑΖΑ (γραμ.) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔL (εκατ.)
0 0
100 5
200 10
300 15
400 20
500 25

Λύση

Το κάθε ζεύγος τιμών αποτελεί ένα σημείο. Έτσι το πρώτο σημείο είναι το (0, 0), το δεύτερο σημείο το (100, 5) κ.ο.κ. :

Διάγραμμα Φύλλο εργασίας3

Παρατηρούμε ότι η μάζα είναι ανάλογη της επιμήκυνσης του ελατηρίου.

(Αυτό συμβαίνει επειδή όπως θα δούμε στη Β Γυμνασίου, η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι ανάλογη με τη δύναμη που του ασκείται. Εδώ η δύναμη είναι το βάρος, άρα η επιμήκυνση είναι ανάλογη με το βάρος και αφού η μάζα είναι ανάλογη με το βάρος (B=mg) τότε και η μάζα είναι ανάλογη με την επιμήκυνση του ελατηρίου)