Φυσική Α Γυμνασίου – Υπολογισμός βάρους από τη μάζα

Να υπολογίσετε το βάρος ενός βαριδίου εάν η μάζα του είναι 150γραμμάρια.

Λύση

Όταν ξέρουμε τη μάζα, μπορούμε να βρούμε και το βάρος της στη Γη. Μετατρέπουμε πρώτα τη μάζα από γραμμάρια σε κιλά:

m=150g=0,15kg

Στη συνέχεια το πολλαπλασιάζουμε με το 10 (9,8 για τη Γη, στρογγυλοποιούμε στο 10), εφαρμόζοντας τον τύπο B=mg :

B=mg=0,15 \cdot 10 N = 1,5N΄

Άρα το βάρος του είναι 1,5Ν.