Φυσική Α Γυμνασίου – Μέτρηση μάζας με ζυγό σύγκρισης

Πείραμα 1

Πραγματοποιούμε το πείραμα 1 στο Φύλλο εργασίας 3 της Φυσικής Α Γυμνασίου. Τοποθετούμε στο ένα πιατάκι αντικείμενο άγνωστης μάζας και στο άλλο πιατάκι διαδοχικά σταθμά. Ισορροπεί τελικά με τα διπλανά σταθμά.

Πόση είναι η μάζα του άγνωστου αντικειμένου;

1o 100g
2o 100g
3o 50g
4o 50g

Λύση

Το άγνωστο αντικείμενο θα έχει μάζα ίση με το άθροισμα των σταθμών που το κάνουν να ισορροπήσει. Επομένως:

m=100g+100g+50g+50g=300g

Άρα το σώμα έχει μάζα 300g.

Γνωρίζοντας τη μάζα μπορούμε να βρούμε και το βάρος του όπως στην άσκηση “Υπολογισμός Βάρους από τη Μάζα