Επαναληψη Φυσικης Γ Γυμνασιου 2017

Λίγο πριν το Λύκειο, ας κάνουμε μία επανάληψη για να εμπεδώσουμε τη Φυσική της Γ Γυμνασίου. Παρακάτω ακολουθεί η εξεταστέα Ύλη για  την εξεταστική περίοδο 2017 για το 2ο Γυμνάσιο Βούλας, οι επαναληπτικές ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτή την ύλη,  καθώς και ένα τυπολόγιο.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ΕρωτήσειςΑσκήσεις βιβλίουΤυπολόγιο

2ο Γυμνάσιο Βούλας
Σχ. Έτος 2016-2017

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Γ΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο
Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστή
1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη
1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο
1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία. Εκτός από:

 • «ηλέκτριση με επαγωγή»
 • «ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα.
2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εκτός από:

 • «Η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα»
 • «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα»
 • «Προέλευση των ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωμα».

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα. Εκτός από:

 • «Ο νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»,
 • «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης μεταλλικού αγωγού».
 • το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» έως το τέλος της υποενότητας.

2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εκτός από:

 • «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά»,
 • «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή
3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτός από:

 • «Πειραματική μελέτη φαινομένου Τζάουλ»
 • «Νόμος του Τζάουλ»
 • «Ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ»

3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις
4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μία ταλάντωση. Μόνο σελ. 91, όχι απλό εκκρεμές.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

 

Κεφάλαιο 5. Κύματα
Η ενέργεια ταξιδεύει
5.1. Μηχανικά κύματα
5.2 Κύμα και ενέργεια
5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος. Εκτός από:

 • Απόδειξη της σχέσης υ=λf
 • «Κυματικά φαινόμενα: Ανάκλαση και διάθλαση μηχανκών κυμάτων.»
 • «Ανάκλαση»
 • «Διάθλαση»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

 

Ύλη από τα φυλλάδια θεωρίας

Η ύλη μπορεί εναλλακτικά να καλυφθεί από τα φυλλάδια θεωρίας. Οι σελίδες που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη είναι οι ακόλουθες:

σελ. 1,
σελ. 2,
σελ. 4,
σελ. 5 (όχι από «Ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού» έως «τα άκρα της συσκευής»),
σελ. 6,
σελ. 7(όχι αποδείξεις),
σελ. 8,
σελ. 9, (εκτός από «Περιοδικές κινήσεις» έως «απλή αρμονική ταλάντωση» και από «απλό εκκρεμές» έως «γωνίες εκτροπής») σελ. 11,
σελ. 12 (εκτός από 5.4, 5.5)

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου 2017

1ο κεφάλαιο
1.1
1. Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρισμένα; (σ 11)
2. Τι είναι η ηλεκτρική δύναμη; (σ 11) Είναι δύναμη από επαφή ή από απόσταση; (σ 12)
3. Πόσα είδη ηλεκτρικής δύναμης υπάρχουν; (σ 12)
4. Πώς ξεχωρίζουμε την ηλεκτρική από τη μαγνητική δύναμη; (σ 12)
5. Τι είναι το ηλεκτρικό εκκρεμές; (σ 11)
1.2
6. Πόσα είδη φορτίου υπάρχουν; Πώς τα ονομάζουμε; (σ 13)
7. Ποια φορτισμένα σώματα έλκονται και ποια απωθούνται; (σ 13)
8. Ποια η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο SI; (σ 14) Ποιες υποδιαιρέσεις της γνωρίζετε;
1.3
9. Είναι το άτομο το μικρότερο σωματίδιο στη φύση;
10. Από ποια υποατομικά σωματίδια αποτελείται το άτομο;
11. Ποια σωματίδια βρίσκονται στον πυρήνα;
12. Ποια σχέση έχουν οι μάζες τους;
13. Πόσο φορτίο έχει το καθένα;
14. Ποια είναι ίσα με ποια στα ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα;
15. Τι είναι το ιόν;
16. Ποια σωματίδια μετακινούνται κατά τη φόρτιση;
17. Να αναφέρετε τις ιδιότητες του φορτίου.
1.4
18. Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρικοί αγωγοί; Ποια ηλεκτρικοί μονωτές;
19. Ποιοι τρόποι ηλέκτρισης υπάρχουν;

Ερωτήσεις: 3,4,7,8 σ 29,30 Εφαρμογές: 11,17,23 σ 31 Ασκήσεις: 3(για q=-1,6μC) σ 32

2ο κεφάλαιο
2.1
20. Τι ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα; (σ 36)
21. Γιατί οι αγωγοί άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα; Γιατί οι μονωτές όχι; (σ 36)
22. Τι είναι οι ημιαγωγοί; (σ 36)
23. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 37, 38)
24. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος; Πώς συνδέονται; (σ 38)
25. Ποια η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια η συμβατική; Να τις σημειώνετε σε ένα κύκλωμα. (σ 38)
26. Ποια είναι επιγραμματικά τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος; (σ 39)
2.2
27. Τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα; (σ 39)
28. Πότε ένα κύκλωμα είναι κλειστό και πότε ανοιχτό; (σ 40)
29. Τι ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας; (σ. 40) Τι καταναλωτής; (σ. 42)
30. Να σχεδιάζετε ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, λαμπτήρα, αμπερόμετρο, βολτόμετρο. (σ 43)
2.3
31. Ηλεκτρική αντίσταση ενός διπόλου; (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης, όργανα μέτρησης). (σ 44)
32. Τι είναι οι αντιστάτες; (σ 45)
33. Νόμος του Ohm (Διατύπωση, τύπος, γραφική παράσταση). Για ποια δίπολα ισχύει; (Για τους αντιστάτες; Για τους λαμπτήρες; Για τους κινητήρες;) (σ 45, 46)
2.5 (χωρίς αποδείξεις)
34. Τι ονομάζουμε ισοδύναμη αντίσταση συστήματος αντιστατών; (σ 54)
35. Πότε λέμε ότι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι α) σε σειρά; β) παράλληλα; (σ 55)
36. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών:
a. συνδεδεμένων σε σειρά; (σ 55)
b. συνδεδεμένων παράλληλα; (σ 56)
Ερωτήσεις: 1αβγδ,2αβγδ σ 58 59 Εφαρμογές: 4,5, 10 σ 60 Ασκήσεις: 1, 2,4,9,10. σ 61,62.

3ο κεφάλαιο
3.1
37. Τι είναι το φαινόμενο Τζάουλ;
38. Ονομάστε κάποιες εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ.
39. Τι είναι το βραχυκύκλωμα;
3.6
40. Πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε καταναλωτή; (τύπος, μονάδα μέτρησης) (σ 80)
41. Τι ονομάζεται ηλεκτρική ισχύς; (Ορισμός, 2 τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 81)
42. Ποιο φυσικό μέγεθος μετράει η κιλοβατώρα (KWh); (σ 81)
Ερωτήσεις: 3 σ 83 Ασκήσεις: 8αβ σ 85

4ο κεφάλαιο
4.2
43. Ποια τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας ταλάντωσης; (σ 91)
44. Τι ονομάζεται περίοδος ταλάντωσης; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
45. Τι ονομάζεται συχνότητα; (ορισμός, τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
46. Τι ονομάζεται πλάτος ταλάντωσης; (σ 91)
Ερωτήσεις: 1γδ,2,3αβ σ 94,95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

5ο κεφάλαιο
5.1
47. Πότε δημιουργείται ένα κύμα;
48. Τι είδους ενέργεια μεταφέρουν τα μηχανικά κύματα;
49. Μεταφέρουν ύλη τα μηχανικά κύματα;
50. Ποιο κύμα ονομάζεται εγκάρσιο και ποιο διάμηκες;
51. Σε ποια μέσα διαδίδονται τα εγκάρσια κύματα και σε ποια τα διαμήκη;
52. Τι σχηματισμοί δημιουργούνται σε ένα εγκάρσιο κύμα και τι σε ένα διάμηκες;
53. Τι κινήσεις κάνουν τα σωματίδια ενός επιφανειακού κύματος;
5.2
54. Από που προέρχεται η ενέργεια ενός κύματος;
5.3
55. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος;
56. Τι είναι το μήκος κύματος; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης).
57. Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της Κυματικής; (ορισμός, τύπος, μονάδα μέτρησης ταχύτητας).
58. Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης; Από τι η συχνότητα και η περίοδος;
Ερωτήσεις: 1,2,3,4, σελ 108 109 Εφαρμογές: 11,13 σ 110 Ασκήσεις: 1,2,3,5 σ 111

Καλό διάβασμα και καλό καλοκαίρι!

Ερωτήσεις και ασκήσεις από το βιβλίο

Οι σημαντικότερες ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου που αντιστοιχούν στην ύλη είναι οι ακόλουθες:

1ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 3,4,7,8 σ 29,30 Εφαρμογές: 11,17,23 σ 31 Ασκήσεις: 3(για q=-1,6μC) σ 32

2ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1αβγδ,2αβγδ σ 58 59 Εφαρμογές: 4,5, 10 σ 60 Ασκήσεις: 1, 2,4,9,10. σ 61,62.

3ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 3 σ 83 Ασκήσεις: 8αβ σ 85

4ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1γδ,2,3αβ σ 94,95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

5ο Κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1,2,3,4, σελ 108 109 Εφαρμογές: 11,13 σ 110 Ασκήσεις: 1,2,3,5 σ 111

Τα φυσικά μεγέθη της Γ Γυμνασίου

Παρακάτω ακολουθούν όλα τα φυσικά μεγέθη που είδαμε στη Γ Γυμνασίου.

Φέτος, εκτός ύλης είναι από το τυπολόγιο ο νόμος Coulomb και ο τύπος ορισμού της τάσης.