αφηρημένο κορίτσι διαβάζει

Επανάληψη Φυσικής Γ Γυμνασίου 2016

Ήρθε πάλι η στιγμή εκείνη που μένει μόνο μία προσπάθεια για να ευχαριστηθούμε το καλοκαίρι. Παρακάτω θα βρείτε την ύλη των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο  Μαΐου Ιουνίου 2016 και εδώ μπορείτε να βρείτε το τυπολόγιο με όλα τα φυσικά μεγέθη της Γ Γυμασίου.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ερωτήσειςΑσκήσεις βιβλίου
2ο Γυμνάσιο Βούλας
Σχ. Έτος 2015-2016

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Γ΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα.
2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εκτός από: «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα».
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα. Εκτός από:
• «Ο νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»,
• «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης μεταλλικού αγωγού».
• το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» έως το τέλος της υποενότητας.
2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εκτός από:
• «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά»,
• «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις
4.1. Ταλαντώσεις. Εκτός από: υποενότητα «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση».
4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση.
4.3. Ενέργεια και ταλάντωση.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 5. Κύματα
5.1. Μηχανικά κύματα
5.2 Κύμα και ενέργεια
5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος. Εκτός από:
• Απόδειξη της σχέσης υ=λf
• «Κυματικά φαινόμενα: Ανάκλαση και διάθλαση μηχανκών κυμάτων.»
• «Ανάκλαση»
• «Διάθλαση»
5.4 Ήχος
5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

 

Η θεωρία που αντιστοιχεί στην εξεταστέα ύλη υπάρχει στις ακόλουθες σελίδες:

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
2.1. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ σ. 4
2.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ σ. 5
2.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ σ. 6
2.5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ σ. 6

4. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
4.1. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ σ. 9 (εκτός από “απλή αρμονική ταλάντωση¨)
4.2. ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ σ. 9
4.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ σ. 10

5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
5.1. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ σ. 11
5.2. ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σ. 11
5.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ σ. 11
5.4. ΗΧΟΣ σ. 12
5.5. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ σ. 12

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016
2ο κεφάλαιο
2.1
1. Τι ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα; (σ 36)
2. Γιατί οι αγωγοί άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα; Γιατί οι μονωτές όχι; (σ 36)
3. Τι είναι οι ημιαγωγοί; (σ 36)
4. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 37, 38)
5. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος; Πώς συνδέονται; (σ 38)
6. Ποια η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια η συμβατική; Να τις σημειώνετε σε ένα κύκλωμα. (σ 38)
7. Ποια είναι επιγραμματικά τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος; (σ 39)
2.2
8. Τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα; (σ 39)
9. Πότε ένα κύκλωμα είναι κλειστό και πότε ανοιχτό; (σ 40)
10. Τι ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας; (σ. 40) Τι καταναλωτής; (σ. 42)
11. Ηλεκτρική τάση στα άκρα α) πηγής και β) καταναλωτή. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 41, 42)
12. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της τάσης; Πώς συνδέονται; (σ 42)
13. Πόση είναι η ηλεκτρική τάση στα άκρα α) πηγής και β) καταναλωτή όταν δε διαρρέονται από ρεύμα; (σ 42)
14. Να σχεδιάζετε ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, λαμπτήρα, αμπερόμετρο, βολτόμετρο. (σ 43)
2.3
15. Ηλεκτρική αντίσταση ενός διπόλου; (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης, όργανα μέτρησης). (σ 44)
16. Τι είναι οι αντιστάτες; (σ 45)
17. Νόμος του Ohm (Διατύπωση, τύπος, γραφική παράσταση). Για ποια δίπολα ισχύει; (Για τους αντιστάτες; Για τους λαμπτήρες; Για τους κινητήρες;) (σ 45, 46)
2.5 (χωρίς αποδείξεις)
18. Τι ονομάζουμε ισοδύναμη αντίσταση συστήματος αντιστατών; (σ 54)
19. Πότε λέμε ότι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι α) σε σειρά; β) παράλληλα; (σ 55)
20. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών:
a. συνδεδεμένων σε σειρά; (σ 55)
b. συνδεδεμένων παράλληλα; (σ 56)
Ερωτήσεις: 1, 2α,γ,δ σ 59 Εφαρμογές: 4,5,10 σ 60 Ασκήσεις: 2,4,9,10. σ 61,62.

4ο κεφάλαιο
21. Ποιες κινήσεις ονομάζονται περιοδικές; Να αναφέρετε παραδείγματα. (σ 89)
4.1
22. Ποιες κινήσεις ονομάζονται ταλαντώσεις; Να αναφέρετε παραδείγματα. (σ 89)
4.2
23. Ποια τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας ταλάντωσης; (σ 91)
24. Τι ονομάζεται περίοδος ταλάντωσης; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
25. Τι ονομάζεται συχνότητα; (ορισμός, τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
26. Τι ονομάζεται πλάτος ταλάντωσης; (σ 91)
27. Τι είναι το απλό εκκρεμές; (+σχήμα) (σ 92)
28. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς; (σ 92)
4.3
29. Τι είδους ενέργεια έχει όταν ταλαντώνεται το απλό εκκρεμές α) στις ακραίες θέσεις; β) στη θέση ισορροπίας; γ) σε μία ενδιάμεση θέση; (σ 93)
30. Τι ισχύει για το άθροισμα της δυναμικής και της κινητικής ενέργειας σε μία ταλάντωση; (σ 93)
Ερωτήσεις: 1,2,3 σ 94,95 Εφαρμογές: 4,5,7,9 σ 95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

5ο κεφάλαιο
5.1
31. Πότε δημιουργείται κύμα; (σ 98)
32. Ποια κύματα ονομάζονται μηχανικά; Ποια είναι τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά τους; (σ 98)
33. Ποια κύματα ονομάζονται εγκάρσια; Σε ποια μέσα διαδίδονται; (σ 99)
34. Ποια κύματα ονομάζονται διαμήκη; Σε ποια μέσα διαδίδονται; (σ 99)
35. Τι είναι το επιφανειακό κύμα; (σ 100)
5.2
36. Το κύμα μεταφέρει ενέργεια; Αν ναι από που προέρχεται; (σ 101)
37. Το (μηχανικό) κύμα μεταφέρει ύλη; (σ 101)
5.3
38. Ποια είναι τα χαρακτηρηστικά μεγέθη των κυμάτων και ποιες οι μονάδες μέτρησής τους; (σ 101 102)
39. Τι ονομάζουμε μήκος κύματος σε διάμηκες και τι μήκος κύματος σε εγκάρσιο κύμα; (σ 101)
40. Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της κυματικής.( σ 102)
5.4
41. Τι είδους κύματα είναι τα ηχητικά; (σ 104)
42. Ποια ηχητικά κύματα ονομάζονται ήχος, υπόηχοι και υπέρηχοι αντίστοιχα; (σ 105)
43. Σε ποια μέσα διαδίδονται τα ηχητικά κύματα; Πού διαδίδονται πιο γρήγορα; (σ 105)
5.5
44. Ποια είναι τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου; Τι μας δείχνει το καθένα και με ποιο αντικειμενικό χαρακτηριστικό αντιστοιχεί το καθένα; (σ 106-108)
Ερωτήσεις: 1,3, 4, 5, 4, 6, 7 σ 108,109 Εφαρμογές:11, 16, 18, 19 σ 110 111 Ασκήσεις: 1, 3, 5, 7 σ 111

2ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις: 1, 2α,γ,δ σ 59 Εφαρμογές: 4,5,10 σ 60 Ασκήσεις: 2,4,9,10. σ 61,62

4ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις: 1,2,3 σ 94,95 Εφαρμογές: 4,5,7,9 σ 95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96

5ο κεφάλαιο

Ερωτήσεις: 1,3, 4, 5, 4, 6, 7 σ 108,109 Εφαρμογές:11, 16, 18, 19 σ 110 111 Ασκήσεις: 1, 3, 5, 7 σ 111