εικόνα καλοκαιριού

Επανάληψη Φυσικής Γ Γυμνασίου 2015

Έφτασε ο καιρός για τις εξετάσεις… Λίγα γραπτά μας χωρίζουνα πό τη θάλασσα, ας δουλέψουμε λίγο για να κάνουμε πιο σοφοί τις βουτιές μας 🙂

Τα θέματα της φυσικής είναι 9, από τα οποία διαλέγετε τα 6.  Εδώ μπορείτε να βρείτε την εξεταστέα ύλη καθώς και ένα συγκεντρωτικό τυπολόγιο και επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας. Οι ερωτήσεις βοηθούν να συστηματοποιήσουμε το διάβασμά μας αλλά δε μπαίνουν αυτούσιες στις εξετάσεις. Στα θέματα μπαίνουν και ερωτήσεις κρίσεως, εξάλλου.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου φαίνονται οι επιλεγμένες ερωτήσεις εφαρμογές και ασκήσεις του βιβλίου που θα πρέπει να μελετήσετε.

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!

Εξεταστέα ΎληΕπαναληπτικές ερωτήσεις

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Γ΄ Τάξης Γυμνασίου

 

 

Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

«Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστή»

1.1. Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο.

1.5. Νόμος του Κουλόμπ. Εκτός από: υποενότητα «Έλξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα

2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα.

2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Εκτός από: «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα».

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα. Εκτός από:

 • «Ο νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»,
 • «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης μεταλλικού αγωγού».
 • το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» έως το τέλος της υποενότητας.

2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εκτός από:

 • «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά»,
 • «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια

3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις

4.1. Ταλαντώσεις. Εκτός από: υποενότητα «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση».

4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση.

4.3. Ενέργεια και ταλάντωση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015

 

1ο κεφάλαιο

1.1

 1. Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρισμένα; (σ 11)
 2. Τι είναι η ηλεκτρική δύναμη; σ 11 Είναι δύναμη από επαφή ή από απόσταση; (σ 12)
 3. Πόσα είδη ηλεκτρικής δύναμης υπάρχουν; (σ 12)
 4. Πώς ξεχωρίζουμε την ηλεκτρική από τη μαγνητική δύναμη; (σ 12)
 5. Τι είναι το ηλεκτρικό εκκρεμές; (σ 11)

1.2

 1. Πόσα είδη φορτίου υπάρχουν; Πώς τα ονομάζουμε; (σ 13)
 2. Ποια φορτισμένα σώματα έλκονται και ποια απωθούνται; (σ 13)
 3. Ποια η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο SI; (σ 14) Ποιες υποδιαιρέσεις της γνωρίζετε;

1.5

 1. Πώς υπολογίζεται το ολικό ηλεκτρικό φορτίο; σ14
 2. Να διατυπώσετε το νόμο του Κουλόμπ σ 23 (+τύπος)
 3. Ποια είναι η κατεύθυνση της ηλεκτρικής δύναμης μεταξύ σημειακών φορτίων; σ 23

Ερωτήσεις: 3, 11, 12 σ 29,30 Εφαρμογές: 11 σ 31 Ασκήσεις: 1, 2, 3 σ 32

 

2ο κεφάλαιο

2.1

 1. Τι ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα; (σ 36)
 2. Γιατί οι αγωγοί άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα; Γιατί οι μονωτές όχι; (σ 36)
 3. Τι είναι οι ημιαγωγοί; (σ 36)
 4. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 37, 38)
 5. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος; Πώς συνδέονται; (σ 38)
 6. Ποια η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια η συμβατική; Να τις σημειώνετε σε ένα κύκλωμα. (σ 38)
 7. Ποια είναι επιγραμματικά τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος; (σ 39)

2.2

 1. Τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα; (σ 39)
 2. Πότε ένα κύκλωμα είναι κλειστό και πότε ανοιχτό; (σ 40)
 3. Τι ονομάζεται πηγή ηλεκτρικής ενέργειας; (σ. 40) Τι καταναλωτής; (σ. 42)
 4. Ηλεκτρική τάση στα άκρα α) πηγής και β) καταναλωτή. (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης). (σ 41, 42)
 5. Ποια είναι τα όργανα μέτρησης της τάσης; Πώς συνδέονται; (σ 42)
 6. Πόση είναι η ηλεκτρική τάση στα άκρα α) πηγής και β) καταναλωτή όταν δε διαρρέονται από ρεύμα; (σ 42)
 7. Να σχεδιάζετε ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, λαμπτήρα, αμπερόμετρο, βολτόμετρο. (σ 43)

2.3

 1. Ηλεκτρική αντίσταση ενός διπόλου; (Ορισμός, τύπος, μονάδες μέτρησης, όργανα μέτρησης). (σ 44)
 2. Τι είναι οι αντιστάτες; (σ 45)
 3. Νόμος του Ohm (Διατύπωση, τύπος, γραφική παράσταση). Για ποια δίπολα ισχύει; (Για τους αντιστάτες; Για τους λαμπτήρες; Για τους κινητήρες;) (σ 45, 46)

2.5 (χωρίς αποδείξεις)

 1. Τι ονομάζουμε ισοδύναμη αντίσταση συστήματος αντιστατών; (σ 54)
 2. Πότε λέμε ότι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι α) σε σειρά; β) παράλληλα; (σ 55)
 3. Πόση είναι η ισοδύναμη αντίσταση δύο αντιστατών:
  1. συνδεδεμένων σε σειρά; (σ 55)
  2. συνδεδεμένων παράλληλα; (σ 56)

Ερωτήσεις: 1, 2α,γ,δ σ 59 Εφαρμογές: 4,5, 10 σ 60 Ασκήσεις: 2,4,9,10. σ 61,62.

 

 

3ο κεφάλαιο

3.6

 1. Πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε καταναλωτή; (τύπος, μονάδα μέτρησης) (σ 80)
 2. Τι ονομάζεται ηλεκτρική ισχύς; (Ορισμός, 2 τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 81)
 3. Ποιο φυσικό μέγεθος μετράει η κιλοβατώρα (KWh); (σ 81)

Ερωτήσεις: 3 σ 83 Εφαρμογές: 7 σ 84 Ασκήσεις: 8 σ 85

 

4ο κεφάλαιο

 1. Ποιες κινήσεις ονομάζονται περιοδικές; Να αναφέρετε παραδείγματα. (σ 89)

4.1

 1. Ποιες κινήσεις ονομάζονται ταλαντώσεις; Να αναφέρετε παραδείγματα. (σ 89)
 2. Ποια ταλάντωση ονομάζεται απλή αρμονική ταλάντωση; (σ 90)

4.2

 1. Ποια τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας ταλάντωσης; (σ 91)
 2. Τι ονομάζεται περίοδος ταλάντωσης; (ορισμός, σύμβολο, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
 3. Τι ονομάζεται συχνότητα; (ορισμός, τύποι, μονάδα μέτρησης). (σ 91)
 4. Τι ονομάζεται πλάτος ταλάντωσης; (σ 91)
 5. Τι είναι το απλό εκκρεμές; (+σχήμα) (σ 92)
 6. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς; (σ 92)

4.3

 1. Τι είδους ενέργεια έχει όταν ταλαντώνεται το απλό εκκρεμές α) στις ακραίες θέσεις; β) στη θέση ισορροπίας; γ) σε μία ενδιάμεση θέση; (σ 93)
 2. Τι ισχύει για το άθροισμα της δυναμικής και της κινητικής ενέργειας σε μία ταλάντωση; (σ 93)

Ερωτήσεις: 1,2,3 σ 94,95 Εφαρμογές: 4,5,9 σ 95 Ασκήσεις: 1,2 σ 96