Γραμματόσημο Coulomb

1.5 Νόμος Coulomb

Ο νόμος Coulomb είναι ένας νόμος που περιγράφει την ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση μεταξύ σημειακών φορτισμένων σωματιδίων.

Μέτρο ηλεκτρικής δύναμης - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
 
Το μέτρο της ηλεκτρικής δύναμης, την οποία ένα σημειακό φορτίο q1 ασκεί σε ένα άλλο q2, είναι
-ανάλογο του γινομένου των φορτίων τους  q1q2 και
-αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης rΝόμος Coulomb
.
Κατεύθυνση ηλεκτρικής δύναμης
  Η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται μεταξύ δύο σημειακών φορτίων έχει κατεύθυνση με:

-διεύθυνση την ευθεία που ενώνει τα δύο φορτία

-φορά α)προς το άλλο φορτίο όταν έλκονται και β)αντίθετα από το άλλο φορτίο όταν απωθούνται.

Μαθηματική έκφραση νόμου Coulomb
Στη γλώσσα των μαθηματικών, το παραπάνω γράφεται:

 \displaystyle F_C=K \frac {q_1q_2}{r^2}

(Για την ακρίβεια χρειάζεται απόλυτο |q1q2| γιατί μιλάμε για το μέτρο της δύναμης )

Σταθερά αναλογίας K
Το Κ είναι μία σταθερά αναλογίας που εξαρτάται μόνο από το υλικό μέσα στο οποίο βρίσκονται τα φορτία και από το σύστημα μονάδων. Στο SI η τιμή της είναι

\displaystyle K=9 \cdot 10^9 \frac {Nm^2}{C^2}

Μπορούμε να εξασκηθούμε με διαδραστική θεωρία, εφαρμογή και έλεγχο:

ΘεωρίαΕφαρμογήΈλεγχος