αναπαράσταση ατόμου

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

atom[1]

Το άτομο αποτελείται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια.-Στον πυρήνα βρίσκονται τα πρωτόνια και τα νετρόνια και γύρω του περιφέρονται τα ηλεκτρόνια.
-Τα πρωτόνια έχουν ίση σχεδόν ίση μάζα με τα νετρόνια ενώ τα ηλεκτρόνια έχουν πολύ μικρότερη μάζα.
-Το φορτίο των πρωτονίων είναι +1,6 \cdot10^{-19} C, των ηλεκτρονίων είναι -1,6 \cdot10^{-19} C και των νετρονίων 0. Άρα τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα, τα νετρόνια ουδέτερα και τα ηλεκτρόνια αρνητικά φορτισμένα.

 

Στα ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα ο αριθμός των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.
Αν ένα άτομο αποβάλει ή προσλάβει ηλεκτρόνια, τότε παύει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και ονομάζεται ιόν.
Η φόρτιση ενός σώματος επιτυγχάνεται με μεταφορά ηλεκτρονίων από τα άτομα ενός σώματος στα άτομα του άλλου.

Αρχή διατήρησης του φορτίου:  Το ολικό φορτίο σε οποιαδήποτε διαδικασία διατηρείται σταθερό. Δηλαδή δε δημιουργείται και δεν εξαφανίζεται ποτέ φορτίο. q_{o\lambda}= σταθ.
Κβάντωση: Το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένο. Δηλαδή το φορτίο κάθε σώματος είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου e=1,6\cdot 10^{-19}C, που αποτελεί το κβάντο φορτίου. q=Ne ή q=-Ne

Προτεινόμενες εργασίες βιβλίου

Ερώτηση 4Α,Β, 8Α σελ.29  Εφαρμογή 11 σελ.31

Ιδιότητες φορτίου: Ερώτηση 8Β,9,10 σελ.30  Εφαρμογή 23 σελ.32 Άσκηση 3 (για q=3,2μC) σελ. 32

 

One thought on “1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου”

 1. 4)α σελ 29 (γ) έχουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία
  4)β (β)μόνο ηλεκτρονίων
  8)α σελ 29 (β) μεταφέρθηκαν πρωτόνια από το ύφασμα στη ράβδο
  8)β σελ30 (β)1μC και 4μC
  23)σελ32 τα φορτία έχουν συγκεκριμένες τιμές.Αναλογα με κάθε αριθμό ηλεκτρονίου και το φορτίο ενός ηλεκτρονίου 4·10-19

Τα σχόλια είναι κλειστά.