μαθητής που χαμογελά

Επανάληψη Φυσικής Β’ Γυμνασίου 2016

Ήρθε πάλι η στιγμή εκείνη που μένει μόνο μία προσπάθεια για να ευχαριστηθούμε το καλοκαίρι. Παρακάτω θα βρείτε την ύλη των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο  Μαΐου Ιουνίου 2016 και εδώ μπορείτε να βρείτε το τυπολόγιο με όλα τα φυσικά μεγέθη της Β Γυμασίου.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ΕρωτήσειςΕρωτήσεις - Ασκήσεις βιβλίου

2ο Γυμνάσιο Βούλας

Σχολικό Έτος 2015-2016
Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Β΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις

2.2 Η έννοια της ταχύτητας. Εκτός από: «Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις

«Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δυο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης».

3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. Εκτός από:

 • Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια,
 • Ανάλυση δύναμης.

3.4. Δύναμη και ισορροπία.

3.5. Ισορροπία υλικού σημείου. Εκτός από:

 «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» και το παράδειγμα 3.2. (σελ. 54-55)

3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας.

3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση. Εκτός από: «Εφαρμογές».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

 

Κεφάλαιο 4. Πίεση

4.1. Πίεση.

4.2. Υδροστατική πίεση.

4.3 Ατμοσφαιρική πίεση. Εκτός από: «Μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης»

4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

 

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια

«Ενέργεια μια θεμελιώδης έννοια της Φυσικής».

5.1 Έργο και ενέργεια. Εκτός από:

 • τη δεύτερη παράγραφο (ιστορία της έννοιας του έργου).
 • «Περιπτώσεις έργου»
 • «Β. Δύναμη πλάγια σε σχέση με την μετατόπιση»

5.2. Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.

5.3. Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η διδάσκουσα

 

Κωστοπούλου Ειρήνη

 

Η θεωρία που αντιστοιχεί στην εξεταστέα ύλη υπάρχει στα φυλλάδια στις ακόλουθες σελίδες:

 

2.2. TAXYTHTA   σ. 4

3.3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  σ. 7

3.4. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ       σ. 8

3.5. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ σ. 8

3.6. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ σ. 8

3.7. ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ           σ. 8

4.1. ΠΙΕΣΗ             σ. 9

4.2. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ  σ. 9

4.3. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (ΟΧΙ ΣΕΛΙΔΑ 10)               σ. 9

4.5. ΑΝΩΣΗ          σ. 10

5.1. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   σ. 11

5.2. ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ       σ. 11

5.3. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ           σ. 12

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ

2.2

  1. Τι μας δείχνει η ταχύτητα; σ 29
  2. α) Πώς ορίζουμε τη μέση ταχύτητα (στην καθημερινή γλώσσα); (ορισμός + τύπος) σ 29

β)Ποια η μονάδα μέτρησής της στο SI; σ 29

  1. Μετατροπή m/s σε km/h και αντίστροφα.
  2. Τι ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα;  σ. 30

Ερωτήσεις 1ii, 3i,ii,iii σ 38 39 Εφαρμογές 3,4 σ 39 Ασκήσεις 2, 5 σ 40

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΥΝΑΜΕΙΣ

3.3

  1. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη δύο η περισσότερων δυνάμεων;   σ 50
  2. Πως υπολογίζω το μέτρο της συνισταμένης δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων; σ 50 51
  3. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη στην περίπτωση δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων. σ 50 51
  4. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη μεταξύ δύο τυχαίων δυνάμεων με τον κανόνα του παραλληλογράμμου.

3.4

  1. Τι είναι η αδράνεια; σ 53
  2. 1ος νόμος του Νεύτωνα. σ 53

3.5

  1. Τι ονομάζουμε ισορροπία υλικού σημείου; σ 54
  2. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου; σ 54

3.6

  1. Τι συμβαίνει στην ταχύτητα όταν η ολική δύναμη δεν είναι μηδέν (2ος νόμος του Νεύτωνα); σ 55
  2. Πώς σχετίζεται η μεταβολή της ταχύτητας με τη μάζα; σ 56
  3. Ποια η σχέση μάζας και βάρους (τύπος); σ 57

3.7

  1. 3ος νόμος του Νεύτωνα.  σ 57

Ερωτήσεις: 4, 5  σ 59 60 Εφαρμογές 10, 16, 17. σ 60 61

Ασκήσεις: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15 σ 62 63.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΙΕΣΗ

4.1

  1. Τι ονομάζουμε πίεση; (ορισμός, τύπος) σ 65 66
  2. Ποια η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI; (όνομα, σχέση με Ν) σ 66
  3. Παραδείγματα σχέσης πίεσης επιφάνειας από την καθημερινή ζωή. (εικόνες κλπ)
  4. Ποια σώματα ονομάζουμε ρευστά; Ποιες πιέσεις ρευστών γνωρίζετε; σ 68

4.2

  1. Τι είναι η υδροστατική πίεση; σ 68
  2. Σε τι οφείλονται οι πιέσεις ρευστών; σ 68 ή 72
  3. Με τι όργανο μετράται η υδροστατική πίεση; σ 68
  4. Να διατυπώσετε το νόμο της υδροστατικής πίεσης. σ 70
  5. Ποια είναι η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων; σ 71

4.3

  1. Τι είναι η ατμοσφαιρική πίεση; σ 72
  2. Που οφείλεται η ατμοσφαιρική πίεση; σ 72
  3. Πόση είναι η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας; σ 74

4.5

  1. Τι είναι η άνωση; σ 77 Ποια η κατεύθυνσή της;
  2. Πού οφείλεται η άνωση; σ 78
  3. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιμίδη. (Διατύπωση + τύπος) σ 79
  4. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η άνωση και από ποια δεν εξαρτάται; σ 78 79

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5αβγδ,7 . σ 82 83 Εφαρμογές 1, 3, 6, 7, 8 σ 84 85 Ασκήσεις: 2,3, 4α σ 85

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5.1

  1. Τι εκφράζει το έργο; σ 89
  2. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης σε σώμα που μετακινείται κατά τη διεύθυνσή της; σ 90
  3. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του έργου στο SI σ 90 Πώς συνδέεται με το Joule;
  4. Πώς υπολογίζεται το έργο δύναμης με κατεύθυνση α) ίδια με τη μετατόπιση β) αντίθετη με τη μετατόπιση και γ) κάθετη με τη μετατόπιση; σ 91

5.2

  1. Πότε έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια ένα σώμα; σ 93
  2. Με τι ισούται η βαρυτική δυναμική ενέργεια; σ 93
  3. Αναφέρατε άλλες περιπτώσεις δυναμικής ενέργειας. σ 94
  4. Πότε ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια; σ 95
  5. Με τι ισούται η κινητική ενέργεια;  σ 96
  6. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο SI;

5.3

 1. Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια; σ 98
 2. Να διατυπώσετε το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. σ 98

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5 σ 109 110 Εφαρμογές 1, 2 σ 111  Ασκήσεις: 1, 3, 4, 5, 10, 11 σ 85 86.

 

Καλό διάβασμα καλό Πάσχα και σύντομα καλό καλοκαίρι!

Κεφάλαιο 2 σ 38

Ερωτήσεις 1ii, 3i,ii,iii σ 38 39 Εφαρμογές 3,4 σ 39 Ασκήσεις 2, 5 σ 40

Κεφάλαιο 3 σ 59

Ερωτήσεις: 4, 5  σ  60 Εφαρμογές 10, 16, 17. σ 60 61

Ασκήσεις: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15 σ 62 63

Κεφάλαιο 4 σ 82

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5αβγδ,7 . σ 82 83 Εφαρμογές 1, 3, 6, 7, 8 σ 84 85 Ασκήσεις: 2,3, 4α σ 85

Κεφάλαιο 5 σ 109

Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5 σ 109 110 Εφαρμογές 1, 2 σ 111  Ασκήσεις: 1, 3, 4, 5, 10, 11 σ 85 86.