ανάποδο ποτήρι με νερό που δε χύνεται

4.3 Ατμοσφαιρική Πίεση

Ατμοσφαιρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας και οφείλεται στο βάρος του αέρα πάνω από την επιφάνεια που μας ενδιαφέρει.
varosaera
Το όργανο που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης ονομάζεται βαρόμετρο. Τέτοιο κατασκεύασε και ο Τορικέλι.

 

Αναποδογύρισε ένα σωλήνα υδραργύρου σε ένα δοχείο υδραργύρου και η στάθμη του υδραργύρου στο σωλήνα πήγε 76cm πάνω από την επιφάνεια του υδραργύρου στο δοχείο.

Torricelli

Από την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων, στα σημεία Α και Β:

p_A=p_B

όπου όμως:

  • στο σημείο Α θα υπάρχει μόνο ατμοσφαιρική πίεση: p_A=p_{atm}
  • στο σημείο Β θα έχουμε μόνο υδροστατική πίεση: p_B=\rho g h

Μετρώντας την υδροστατική, λοιπόν, υπολόγισε την ατμοσφαιρική. Η ατοσφαιρική στο επίπεδο της θάλασσας θα ισούται με

p_{atm}=100.000Pa

 

Εδώ παρακολουθώντας τις πιέσεις μπορούμε να καταλάβουμε γιατί κατεβαίνει η στήλη υδραργύρου στα 76cm .

Αντίστροφα, μπορούμε να δούμε πώς ανεβαίνει αφαιρώντας σιγά σιγά αέρα.

Τέλος, σαν εφαρμογή της ατμοσφαιρικής πίεσης, δείτε γιατί δε χύνεται το νερό από αναποδογυρισμένο ποτήρι εδώ.