δύτης κάτω από το νερό

4.2 Υδροστατική Πίεση

Υδροστατική πίεση είναι η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί και οφείλεται στο βάρος του υγρού πάνω από την επιφάνεια που μας ενδιαφέρει.

Το όργανο μέτρησης της υδροστατικής πίεσης είναι το μανόμετρο. Αποτελείται από μία ελαστική μεμβράνη που βυθίζεται σε ένα υγρό και ένα σωλήνα τύπου U.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα μανόμετρο. Δείτε πώς μεταβάλλεται η πίεση όταν αλλάζει
α) το βάθος της κάψας
β) το είδος του υγρού (δεξί κλικ στο υγρό)
γ) το σχήμα του δοχείου (κλικ στη βάση του)
δ) ο προσανατολισμός της κάψας


Εναλλακτικά, μπορείτε να δοκιμάσετε και αυτή την προσομοίωση:

Υπό πίεση
Η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη με

  1. το βάθος από την επιφάνεια του υγρού h
  2. την πυκνότητα του υγρού ρ
  3. την επιτάχυνση της βαρύτητας g

 p=\rho g h

Τα υγρά ασκούν πίεση προς κάθε κατεύθυνση. Δεν έχει σημασία ο προσανατολισμός της επιφάνειας.

Αφού η πίεση αυξάνεται με το βάθος, εάν ανοίξουμε τρύπες σε ένα δοχείο, όσο πιο χαμηλά είναι η τρύπα τόσο πιο μακριά πετάγεται ο πίδακας.
fluids_pressure_depth_relationship
Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων: Δύο σημεία ενός υγρού που ισορροπεί σε συγκοινωνούντα δοχεία έχουν την ίδια πίεση όταν βρίσκονται στο ίδιο βάθος και επίσης η στάθμη είναι η ίδια παντού. Αυτό είναι ανεξάρτητο από το σχήμα του δοχείου.

Η πίεση στα Α, Β, Γ, Δ, Ε είναι ίδια.

equal-water-pressure-everywhere
Τέλος, εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο με την αρχή συγκοινωνούντων δοχείων.

One thought on “4.2 Υδροστατική Πίεση”

Τα σχόλια είναι κλειστά.