θερμόμετρο

Φύλλα εργασίας 4,5,6

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ερωτήσεις πάνω στην ύλη των τριών , αυτών, ασκήσεων, καθώς και προσομοιώσεις για τα πειράματα που πραγμαοποιήσαμε στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.

Ερωτήσεις θεωρίαςΘερμική ισορροπίαΚύκλος νερούQuiz

ΦΕ4

 1. Τι είναι η θερμοκρασία; Ποια μονάδα μέτρησής της ξέρετε; Με ποιο όργανο μετριέται;
 2. Με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε ένα σωστά βαθμονομημένο θερμόμετρο; (περιγραφή πειράματος 4)
 3. Με ποιο τρόπο μπορούμε να διαβάσουμε καλά τη θερμοκρασία από ένα θερμόμετρο; Τι λάθη μπορεί να κάνουμε;

ΦΕ5

 1. Τι είναι η θερμική ενέργεια; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
 2. Τι είναι η θερμότητα; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
 3. Τι είναι η θερμική ισορροπία;
 4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που θα οδηγεί σε θερμική ισορροπία δύο υγρά διαφορετικών θερμοκρασιών. (περιγραφή πειράματος 5)
 5. Να αναφέρεις παραδείγματα θερμικής ισορροπίας από την καθημερινή ζωή.
 6. Τι συμβαίνει στα μόρια στο μικρόκοσμο καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία;

 

ΦΕ6

 1. Ποιες είναι οι τρεις καταστάσεις του νερού;
 2. Ποιες μετατροπές (αλλαγές φάσεων) του νερού ξέρετε; Να τις αναγνωρίζετε σε παραδείγματα (πχ εικόνες του βιβλίου).
 3. Σε ποια θερμοκρασία συμβαίνει η κάθε αλλαγή φάσεως του νερού;
 4. Να περιγράψετε ένα πείραμα που να δείχνει πώς αλλάζουν οι θερμοκρασίες του νερού ανάλογα με τη θερμοκρασία (περιγραφή πειράματος 6)
 5. Μπορεί το υγρό νερό να έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 100°C; Μικρότερη των 0°C;
 6. Ποια είναι η σημασία του κύκλου του νερού για το περιβάλλον;
 7. Τι συμβαίνει στα μόρια κατά τις αλλαγές φάσεως;

Τέλος… Να ξέρετε να φτιάχνετε διαγράμματα όταν σας δίνονται τιμές!

Θερμική ισορροπία
Εδώ μπορείτε να αναπαράγετε εικονικά το πείραμα 5 που κάναμε στο εργαστήριο.

Και μία απλή οπτικοποίηση της θερμικής ισορροπίας είναι η ακόλουθη:

Κύκλος νερού
Εδώ μπορείτε να αναπαράγετε εικονικά το πείραμα 6 που κάναμε στο εργαστήριο. Προσέξτε ότι για θερμοκρασίες μικρότερες του 0, το νερό είναι στερεό, για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 100 το νερό είναι αέριο ενώ το υγρό παίρνει τιμές μόνο από 0 έως 100 βαθμούς Κελσίου. Επίσης προσέξτε την κίνηση των μορίων στο μικρόκοσμο ανάλογα με την κατάσταση (τη φάση) του νερού.