μεζούρα

Φύλλα εργασίας 1,2,3

Στις τρεις πρώτες εργαστηριακές ασκήσεις της Α Γυμνασίου ερχόμαστε σε επαφή με τα φυσικά μεγέθη και τη μέτρησή τους. Μελετάμε το μήκος, το χρόνο, τη μάζα και το βάρος.

Ερωτήσεις θεωρίαςΜέτρηση χρόνουΜέτρηση μάζαςΜέτρηση βάρουςQuiz

ΦΕ1

 1. Τι είναι η μέτρηση;
 2. Τι είναι το φυσικό μέγεθος;
 3. Ονομάστε κάποια φυσικά μεγέθη. Η χαρά είναι μέγεθος;
 4. Ποιες μονάδες μέτρησης του μήκους ξέρετε;
 5. Ποια όργανα μέτρησης του μήκους γνωρίζετε;
 6. Ονομάστε 4 σφάλματα γίνονται κατά την τοποθέτηση της μετροταινίας.
 7. Με ποιο τρόπο θα μετρήσεις το μήκος του θρανίου σου; Να το περιγράψεις.
 8. Γιατί είναι χρήσιμος ο υπολογισμός της μέσης τιμής πολλών μετρήσεων;
 9. Πώς θα μετρήσεις τη μεγαλύτερη και πώς τη μικρότερη διάσταση ενός αβγού;

 

ΦΕ2

 1. Ποια όργανα μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε; Ποιό είναι το πιο ακριβές σήμερα;
 2. Ποια είναι ψηφιακά και ποια αναλογικά;
 3. Ποιες μονάδες μέτρησης του χρόνου γνωρίζετε;
 4. Πώς κάνουμε μέτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια στους μικρούς χρόνους;
 5. Με ποια πειραματική διαδικασία θα μετρήσεις το χρόνο δέκα ταλαντώσεων;

 

ΦΕ3

 1. Ποιες είναι οι διαφορές μάζας και βάρους;
 2. Τι είναι μάζα; τι είναι βάρος;
 3. Πώς βρίσκουμε το βάρος ενός σώματος στη Γη αν ξέρουμε τη μάζα του;
 4. Περιγράψτε ένα πείραμα υπολογισμού της μάζας ενός σώματος.
 5. Περιγράψτε ένα πείραμα βαθμονόμησης ενός ελατηρίου.
 6. Να σχεδιάσετε με τις τιμές που έχετε μετρήσει στην τάξη ένα σχεδιάγραμμα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου στο μιλιμετρέ σας.
 7. Γιατί είναι χρήσιμη η σχεδίαση διαγραμμάτων;

Τέλος, να σχεδιάζετε διαγράμματα όταν σας δίνονται οι τιμές.

Πείραμα Μέτρηση χρόνου 10 ταλαντώσεων εκκρεμούς: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Ενεργοποιούμε την επιλογή “άλλα εργαλεία” και αφού εκτρέψουμε για μία μικρή γωνία το εκκρεμές, χρησιμοποιούμε το χρονόμετρο που εμφανίζεται για να μετρήσουμε το χρόνο που διαρκούν δέκα ταλαντώσεις.

Πείραμα 1Μέτρηση μάζας με ζυγό με ίσους βραχίονες: Η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία, μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Τοποθετούμε διάφορα σταθμά στη δεξιά πλευρά για να ανακαλύψουμε τη μάζα του αντικειμένου στην αριστερή πλευρά.

Πείραμα 2Βαθμονόμηση ελατηρίου: Η προσομοίωση αυτή, από το phet colorado μπορεί να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πείραμα 2Βαθμονόμηση ελατηρίου: Εναλλακτικά, η προσομοίωση αυτή, από το συνάδελφο Σιτσανλή Ηλία μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αναπαράγουμε στο σπίτι μας την άσκηση που κάναμε στο εργαστήριο. Μετράμε την επιμήκυνση για διάφορα σταθμά και κάνουμε το διάγραμμα μάζας-επιμήκυνσης σε μιλιμετρέ χαρτί.

Πλήρης οθόνη

Quiz: Εδώ μπορείτε να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας πάνω στις  τρεις πρώτες ασκήσεις.

Τέλος, τα παρακάτω βιντεάκια μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις έννοιες μάζα και βάρος.